Enačbe za AdWords #1

Osnovne enačbe za Google Adwords:
Cena na klik pomeni nastali strošek v primerjavi z vsemi kliki.
CPC = strošek / kliki
Kliki = CPC * strošek
Strošek = kliki * CPC

Razmerje med kliki in ogledi (clicktrough rate).
CTR = kliki / ogledi
Kliki = CTR * ogledi
Ogledi = CTR * kliki

Stopnja konverzije za klike.
CR = konverzije / kliki
Kliki = CR * konverzije
Konverzije = kliki * CR

Strošek na nakup.
CPA = strošek / konverzije
Strošek = konverzije * CPA
Konverzije = strošek * CPA

Tags: