Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina na straneh in podstraneh oglasevanjenaspletu.si, outdooraktivnosti.si, dopolnila.si in njihovih poddomenag, se lahko uporablja in reproducira v nekomercialne namene. Navedena morajo biti vsa opozorila o avtorskih pravicah. Vsebina se se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Oglaševanje na spletu se trudi zagotoviti dobro vsebino na spletnih straneh, a ne daje garancije za točnost in ažurnost. Vse vsebine lahko spreminja, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov.  Za posledice sprememb ne odgovarja.

Oglaševanje na spletu ali druga pravna oz fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Oglaševanje na spletu, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh oglaševanje na spletu, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Varovanje podatkov

Vse pridobljene podatke bomo uporabljali za lastne potrebe in jih ne posredovali tretjim osebam. Vaše osebne podatke potrebujemo, da lahko izvedemo vaše naročilo in, da vam lahko zagotovimo boljšo izkušnjo. Osebne podatke hranimo v skladu z zakonom, shranjeni pa so na varnem. Dostop do njih je dovoljen le pooblaščenim osebam.