Vsebina, objavljena na Miklavčič Marketing d.o.o. se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Miklavčič Marketing d.o.o. se bo trudil zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino na spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Spletno oglaševanje, Martin M. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletne strani, na katere kažejo povezave s spletnih strani Miklavčič Marketing d.o.o., niso pod nadzorom strani Miklavčič Marketing d.o.o.

Ne stran oglasevanjenaspletu.si. prav tako pa ne druga oseba, ki je sodelovala pri izdelavi strani Spletno oglaševanje, Martin M. ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do strani, uporabe le -te ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Miklavčič Marketing d.o.o., ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.