Prej kot je hotel zaseden, tem manj je prisiljen zniževati ceno za namestitev. Brez booking.com sicer ne gre, a je bolje pridobivati rezervacije preko ugodnejših virov z boljšimi pogoji, kot se to dogaja na booking.com.

Oglaševanje hotela v Bohinju na Google Adwords z namenom pridobitve rezervacij. Sezonske specifike in implementacija akcij hotela in usmerjenost v pridobivanje rezervacij za daljše obdobje v naslednji sezoni.

Najboljši hotel za pohodnike v Bohinju

http://www.gore-ljudje.net/novosti/129147/