Spletno oglaševanje manjših podjetij prek Google AdWords je področje, ki ga v Sloveniji nobena agnecija (kvalitetno) ne pokriva. Na našem trgu je sicer preveč oglaševalskih agencij, a pravih storitev v pravem obsegu za manjše podjetje ne nudi nobena. Moj cilj je pokriti omenjeni manjko, zato nudim bolj poosebljene storitve, možnost za več osebnega kontankta s strankami, bolj poglobljeno izdelane Google AdWords kampanje in cenovno prilagojen program.