Uspešen nastop na Facebook-u

Nastop na Facebook

Pred začetkom uporabe Facebook oglaševanja je potreben točen načrt uporabe omrežja. Podjetje lahko z usklajenim in načrtnim ter premišljenim delovanjem doseže mnogo več. Načrt za Facebook oglaševanje se lahko izdeluje po naslednjem ključu.

Določitev ciljne publike

Vsebuje določitev starosti, spola, etnične in verske pripadnosti, interese, dohodek, … Bolj kot je točna določitev, tem bolj so ustrezni nadaljnji koraki.

Torej poznavanje ciljne publike vodi v izbor:

  • Pravih in predvsem uresničljivih ciljev podjetja na družabnem omrežju,
  • pravega »image-a« (podobe),
  • kategorije (vrsta FB strani),
  • tona komunikacije.

facebook oglaševanje cilji

Cilji na Facebooku

Kaj so cilji podjetja je odvisno od dejavnosti in narave poslovanja podjetja, večinoma so to povečanje obiska spletne strani, povečanje kredibilnosti podjetja – gradnja zaupanja, povečanje prepoznavnosti.

Nobeno od omenjenih treh omrežij ni primerno za direktno oglaševanje, kaj šele prodajo.

Analiza konkurence

Ne z namenom kopiranja, ampak učenja iz napak drugih in z namenom prepoznavanja svoje prednosti, ki jo podjetje uporabnikom nudi. S pomočjo tega vidimo, kdo/kaj smo in kdo/kaj nismo.

facebook občinstvo

Image podjetja in ton komuniciranja

Bolj vprašanja bivanjske narave:

  • kaj prodajamo – delamo in kako to živimo, dobesedno,
  • kakšna je povezava med delom in zasebnim časom zaposlenih, hodijo na delo z muko, spijo na delovnem mestu, ali zagreto v delovnem in službenem času delajo za isti namen,
  • vrednote, želje, čustva, …
  • z določenimi toni komunikacije nagovarjamo določene ljudi. Vseh ne moremo in zato je potrebno, da izberemo
  • pravi ton na podlagi analize ciljne publike. Nagovarjamo najbolj zveste.

Ton komuniciranja je del podobe »image-a« podjetja. En drugega podpirata. V angleščini temu pravimo »Brand’s voice«, glas znamke …